Dell Realize Sverige

Onemotion IMC

Dell EMC Global Forums är ett av världens största IT evenemang. 2017 års evenemang genomfördes i 70 städer runt om i världen och lockade över 40 000 beslutsfattare inom teknik- och affärsvärlden. Inför 2017 års genomförande ville man anpassa konceptet mot den Svenska marknaden, Onemotion IMC fick uppdraget att skapa Sveriges största evenemang för beslutsfattare inom IT med fokus att öka jämställdheten i en traditionellt mansdominerad bransch.