Arenans Barn

Swedbank, Brand Union, Stiftelsen Friends och Prime

2012 valde Swedbank att namnge den nya nationalarenan i fotboll till Friends Arena efter antimobbningsorganisationen Friends. Men åren gick och besökarna på arenan gjorde inte längre kopplingen mellan namnet och mobbningsfrågan. Därför lät vi installera 25 bronsskulpturer av barn på arenan. De skulle påminna besökare om de 60 000 barn som utsätts för mobbning varje år. Skulpturerna står där nu som en evig påminnelse och kännedomen om Friends arbete har aldrig varit högre hos besökarna.