ATG Drömfond

ATG, Kanal75 och ATG inhouseateljé

Utveckling av ambassadörskap

För andra året med Peter Forsberg, ambassadör för ATG Drömfond, identifierades engagemang och kanaler för samhällsengagemang där vi kunde lyfta befintliga samarbeten eller gå in som sponsorer. Syftet var att fortsätta kommunicera mjuka värden genom Peters trovärdighet men samtidigt hitta rätt kontext för såväl Peter som ATG Drömfond. Målsättningen med dessa samarbeten var att vi genom vår ambassadör kunde aktivera och kommunicera sponsorskapen för att öka kännedom och kunskap om ATG Drömfond.