Försvarsmaktens Flygdag 2018

Minnesota Communication, Försvarsmakten, Volt och PHD

Sveriges största publika endagsevent 2018 stod Försvarsmakten värd för.

Lördagen den 25 augusti vallfärdade 150 000 st. besökare till Uppsala garnison för att ta del av en enastående uppvisning.

Försvarsmaktens Flygdag 2018 var den största och mest välbesökta flygdagen genom tiderna i Sverige. Bakom succén låg ett omfattande arbete med att koordinera delarna till en perfekt helhet.

Belöningen blev en dag med strålande sol och lysande resultat.