Hammarby Fotboll

Hammarby Fotboll – Samhällsmatchen

Via CSR-rättigheten Samhällsmatchen har Hammarby Fotboll på mindre än ett år attraherat miljonsponsorer genom att erbjuda allt utom traditionell exponering. Tillsammans med staden, olika myndigheter och ideella krafter har man istället skapat ett ramverk för hur man tillsammans kan jobba för ökad sysselsättning, minskad ojämlikhet och förbättrad hälsa i sitt upptagningsområde – Söderort.