Into the wild

Occasion och Grant Thornton

För att förankra den nya affärsstrategin samlade Grant Thornton sina medarbetare i syfte att skapa insikt, samsyn och beteendeförändring. För att sätta kraft bakom orden valde man att samla företaget i fjällnatur i konceptet GetTogether 2018 – Into the wild, där 1200 medarbetare vistades i tre dagar. Från scen och i workshops (varav flera genomfördes utomhus och i rörelse) varvades de strategiska budskapen med praktisk implementering av den aktuella strategin.

 

Juryns motivering

Ett ambitiöst och väl genomarbetat projekt som vågade dra ned på tempot för att få genuin substans. I en utmanande miljö lyckades man inspirera, engagera och samla unik kunskap för spridning. Ett inspirerande och naturligt sätt att visualisera en arbetsgivare i framkant som lever i samklang med sin vision.