Janssen Swimrun

SpringConf

Ett tydligt långsiktigt affärsmål att bli den hälsosammaste arbetsstyrkan 2020.
En modig och visionär ledare som omsätter ord till handling och motiverar en hel organisation.
Medarbetare som på riktigt inser vikten av samarbete, där laget går före jaget.

Janssen Swimrun- Welcome to Impossible!