Meet The World

SKF och Gothia Cup

SKF har 46 000 anställda i 130 länder. Bolaget har drygt 100 tillverkningsenheter och 17 000 återförsäljare. För att lyckas skapa ETT SKF startade man 2007 tillsammans med Gothia Cup – Meet The World. Meet The World är idag SKF:s största CSR-projekt och skapar en gemensam plattformen världen över som stärker den interna stoltheten samtidigt som de ger bra image och stärker relationen till sina kunder och de samhällen där man verkar.