Nordic Contact Lens Forum (NCLF)

Nine Yards och Coopervision

I en svårflirtad optikerbransch var CooperVisions mål att bli marknadsledande i Norden bland etablerade konkurrenter. Genom det oberoende branschforumet Nordic Contact Lens Forum kunde de, på ett trovärdigt sätt, bygga relationer till optiker genom utbildning och inspiration. Resultatet blev över all förväntan – CooperVision lyckades inte bara nå målsättningen att höja stoltheten i branschen, utan överträffade dessutom affärsmålen med 60% och är idag, ett år senare, marknadsledande i Norden.

 

Juryns motivering

Ett smart koncept som tar tydligt ägandeskap av en företeelse och omfamnar en hel bransch. Med ett nytänkande och inkluderande angreppssätt uppfylldes ett länge eftersatt behov som starkt gillades av målgruppen, ökade lönsamheten och gav en efterlängtad marknadsledande position.