Samsung @ Slush

Onemotion IMC

När utmaningarna i projektet blir många får man falla tillbaka på kommunikationens grundvärderingar för att lösa utmaningarna. En lösning med hög nivå av kreativitet i samverkan med ett gediget hantverk skapar nya möjligheter när innehållet förväxlas med kanalen för budskapet. Effekten av ett gott hantverk blir bra, ibland nästan för bra.