Scania Service Design Concept

PS Communication, Scania och Kapa Produktion

I lastbilsbranschen har man i många år försökt att tydligare integrera sina tjänster med produkterna. Utmaningen var att ta fram ett designkoncept som mötte utmaningarna och hanterade alla Scanias tjänster och målgrupper. Lösningen blev en flexibel, enhetlig, hållbar och interaktiv modullösning. Denna användes för första gången på IAA 2018 och är redan planerad att användas på flertal andra mässor Europa runt. Modulsystemet blev en central del av Scanias Expolösning även som social mötesplats.