Simpendla

Passion Lab och ICA Sverige

ICA vill göra varje dag lite enklare, för goda sakers skull. Att hitta tid att komma ut på öppet vatten och träna, såväl i vardagen som inför Vansbrosimningen är inte enkelt. Många pendlar till jobbet genom cykling och löpning. Varför är det ingen som simpendlar? Utifrån dessa insikter, och ambitionen att inspirera till en lite bättre måltid, utvecklade och lanserade ICA initiativet ”Simpendla”. Två månader senare var det en företeelse som nått ut lokalt, nationellt som internationellt.