T-emballage

PEN interiör AB

Ihop med vår kund T-emballage skapade vi en monter som visade på stor produktbredd. Som en del i själv monterbyggnationen exponerades olika material och sätt att använda dessa på. Ihop med vår kund kunde vi skapa en monter som vid första anblick är en snygg, stilren monter med träkänsla, men som när man kom närmare öppnade för tankar kring praktiska lösningar i kundens material samt bjöd in till vidare samtal och ännu fler lösningar och möjligheter.