AFRY Global Internal Brand Launch

PS Occasion och AFRY

Våren 2019 köpte ÅF upp finska företaget Pöyry. I och med det valde man att blicka mot framtiden under ett nytt varumärke – AFRY. Sammanfattningsvis kan sägas att den internationella lanseringen av varumärket lyckades genom en trestegsraket: ett förmöte med nyckelpersoner, en leadership summit och en webcast som möjliggjorde att alla kunde fira in det globala varumärket tillsammans. Gnistan tändes i liten grupp för att sedan stegvis växlas ut till en global målgrupp på 17 000 medarbetare!