Aller media She Summit

Minnesota Communication och Aller Media

She Summit är resultatet av omtaget med traditionsenliga ”Allerdagarna” — Aller medias viktigaste annonsörevent. En tydligare position, ett modernare uttryck och relevant innehåll gav önskad effekt; flera affärer från befintliga och nya kunder och starkare relationer. Man överträffade förra årets resultat och uppnådde därmed målen kring att stärka sin position (”kunskap om kvinnor”), eventets rekommendationsgrad och antalet deltagare med ledande positioner.