Allt kommer bli bra

Heja! och Umeå Universitet

Umeå universitet ville träffa gymnasieelever på mässor innan det är dags för dem att ansöka. I ett myller av intryck, där varje kvadratmeter räknas, byggde vi på höjden. Genom en iögonfallande trappa och vårt budskap ”Allt kommer bli bra”, skapades kvalitativa och personliga möten som lugnade besökarnas oro inför framtiden. Vi nådde långt över satta mål och viljan att söka till just Umeå ökade. Dessutom påverkade vi intresset att över huvud taget plugga vidare hos de som besökt vår monter.