Amasten - Provbo Finspång

Outhouse Graviz & Kusinerna och Amasten

Många människor bor i Norrköping men jobbar i Finspång, 5 mil bort. Det ger en daglig pendling på cirka 10 mil. Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och bygger fastigheter i tillväxtorter. En av dessa orter är Finspång, där Amasten har renoverat upp ett antal lägenheter till hög standard.
Syftet med kampanjen och eventet var att locka pendlare att ta steget och faktiskt flytta till Finspång – flytta till Amastens nyrenoverade lägenheter.

Utmaningen var att skapa ett event som lockar och aktiverar målgruppen och får dem att intressera sig för Amastens lägenheter. Hur ska vi få dem intresserade av lägenheter i Finspång?

Vi skapade ett event – vi tänkte att om man ska påverka människor att göra något så stort som att flytta till en annan ort, räcker det inte med att göra ”vanlig” kommunikation. Man måste ge målgruppen en chans att uppleva något! Och för att veta om det känns rätt att flytta till Finspång gav vi människor möjlighet att prova på att bo där.