Axfood Leverantörsträff 2019

Step2 Communication, Axfood och Image Research

Axfoods leverantörsträff är ett av bolagets viktigaste årliga events där de samlar sina leverantörer och kommunicerar de övergripande affärssatsningarna och fokusområdena framåt.

Leverantörsträffen syftar till att skapa insikt och öka leverantörernas förtroende för Axfood och som ska leda till fortsatt och fördjupat samarbete samt ökade leverantörsinvesteringar. 2019 års utmaning låg i att involvera leverantörerna på ett djupare plan, att låta deras röster bli hörda i större utsträckning än tidigare. Allt för skapa en naturlig närhet och vi-känsla.

Format, plats och tema skräddarsys och förändras varje år efter nya affärsstrategiska utmaningar och trender men syftet och målet är samma. Programformatet ska överraska, vara mycket genomtänkt och välproducerat. Upplevelsen ska vara genomgående professionell men samtidigt personlig. En kommunikativ ambition, oavsett årlig budskapsplattform är att tydliggöra Axfoods profil som ledande i livsmedelsbranschens utveckling när det kommer till att erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat.