Kuvertjakten

Pensionsmyndigheten

I Kuvertjakten möter vi folk i hela Sverige under en period då de är som mest mottagliga för information om pensioner. Vi står kostnadseffektivt och nyttjar lokala resurser för att hitta rätt. Vi lyfter kunskapsnivån hos svenska folket och personal på servicekontoren. Vi planerar och bemannar allt själva. Vi hoppas kunna genomföra detta unika myndighetsevent i många år framöver, för frågorna kring pension sinar aldrig. Orange är det nya – orange!