Njie House

JASSE, ZAITROS, FELICIA AVEKLEW, VLAD REISER, AMANDA STRAND OCH DANIEL NORLIN
—————————————————————————————-
Starcom och Universal Music

Med en gedigen strategi för innehåll, PR och distribution så fick målgruppen ta del av Nordens största YouTube experiment med resultat som ökade både försäljning och kännedom för Njie. Vi inspirerade en ny generation till ett mer aktivt liv.

I nära samarbete med utvalda Youtubers och Universal Music skapades ett omfattande och unikt socialt experiment; en branded social co-create upplevelse som fick namnet NJIE HOUSE – en plattform utformad för att inspirera till ett aktivt liv.

Sex stora och kända Youtubers fick flytta in och bo tillsammans, under 1 hel månad i butikslokalen ”The Lobby” i centrala Stockholm. Den centrala platsen med stora fönster gav, utöver en stor synlighet/räckvidd genom sin placering, även fans en unik möjlighet att interagera med Youtube-profilerna på ett nytt och banbrytande sätt. NJIE HOUSE och involverade Youtubers skulle uppmuntra alla, oavsett ambitionsnivå, att ta ett steg mot en mer hälsosam och aktiv livsstil. Med aktiv livsstil ville vi att, vilket var en mycket viktig aspekt, inte bara uppmana folk till att träna/röra på sig utan även hitta på kul aktiviteter som inspirerar i vardagen och gör livet roligare.

I huset skapade Vlad Reiser, Amanda Strand, Daniel Norlin, Linus ”zaitr0s” Andersson, Jasmine Gustafsson och Felicia Aveklew en massa innehåll som de alla publicerade löpande på YouTube och sina egna kanaler samt på njiehouse.com baserat på gemensamma aktiviteter som deltagarna utförde. Genom att visa hur de tillsammans kunde leva en aktiv livsstil skulle de inspirera tittare att komma igång med en egen aktiv livsstil, och få en brygga till varumärket Njie.