OneTonneIsland av OneTonneFuture

Brand Arena Nordic Group AB, Klimatum och Vattenfall

OneTonneIsland av OneTonneFuture blev en mötesplats där beslutsfattare inom miljö, media och näringsliv genom story-doing själva fick uppleva att klimatet kan räddas från koldioxid redan idag utan att vi behöver kompromissa på vår livskvalitet.

På OneTonneIsland fick banbrytande företag och individer dela med sig av sin passion för att lösa planetens mest brådskande utmaningar. Utifrån ett klimatpositivt angreppssätt inspirerade vi målgruppen och visade på möjligheter och lösningar