Postkodlotteriets Guldkväll 2019

Novamedia Sverige och Blixten & Co

Tack vare Postkodlotteriets en miljon kunder har vi genom åren kunnat bidra med över 10 miljarder kronor till ideella organisationer. För att tacka kunderna på ett nytt och innovativt sätt och stärka banden mellan kunder och organisationer skapade vi Postkodlotteriets Guldkväll där totalt 1400 personer deltog. Eventet har överträffat alla förväntningar, ökat kunskapen hos kunderna om organisationernas arbete, byggt starkare ambassadörer och stoltare, lojalare kunder. En fortsättning känns given!