Smoooth Week 2019

Ciceron Group och Klarna

Klarna Smoooth Week är ett unikt och inspirerande exempel för både eventbranchen och näringslivet på affärsnytta och genom medarbetarkultur som kan skapas med mod och vilja att investera i de anställda, kreativitet, gedigen projektledning. En veckas lärande och inspiration, för 1700 anställda från hela världen, i linje med högsta krav på en unik och kvalitativ upplevelse samstämmig med varumärke. Något som resulterade i oöverträffad medarbetarrespons och omdömen.