SustainAbilities@TUI

Minnesota Communication och TUI Nordic

Att flyga påverkar klimatet, ett faktum som inte bara påverkar företagets kunder utan även dess medarbetare. Hur förhåller man sig i en tid som präglas av flygskam och klimatångest? SustainAbilities@TUI utformades som en öppen mötesarena, med fokus på möjligheter. I en tid där vi inte har alla svar behövs mötesformat där vi tillvaratar kraften och kreativiteten hos alla medarbetare. Även om vi inte får svar på allt så får vi en gemensam riktning. Kanske är det mer angeläget än någonsin.