Game of Phones

Vinnare i årets samhällsengagemang

Atea Sverige & Edelman Deportivo

Av alla IT-produkter som säljs per år återvinns bara 30 procent. För varje ny produkt måste så kallade konfliktmineraler utvinnas. Utvinningen vållar stora miljöproblem och grova brott mot mänskliga rättigheter.

Genom att bygga en två meter hög och 300 kilo tung tron av avlagda mobiltelefoner och döpa den till ”Game of Phones” har Atea på ett tydligt sätt lyckats visa hur viktigt det är med återvinning, samt skapat ett stort engagemang bland såväl beslutsfattare som allmänhet.

 

Juryns motivering

Ett projekt med hög kreativ höjd samt tydlig symbolisk gestaltning som sätter ljus på ett större samhällsproblem. Det är ett modigt koncept som går i bräschen för branschen. Att ha målgruppen ”alla” fungerar väldigt sällan men här har man verkligen lyckats. Projektet har en tydlig koppling mellan utmaningen och verksamheten och har fått ett stort genomslag i sociala medier.