SEB Management Conference 2017

Vinnare av Årets interna event

Minnesota Communications, Primetec & Dohrns

Hur lockar man fram konstruktiva och visionära samtal om hinder och möjligheter under en konferens? Viktiga ämne som kräver öppenhet och seriositet.
Jo, man samlar koncernens 500 ledare och nyckelpersoner, kastar agendan och låter alla hålla låda. Eftersom det är just de som bör sitta på svaren. Bokstavligen talat. Utifrån temat ”New ways of working” utvecklades konceptet Mbox för SEB Management Conference 2017. Ett koncept som frigör kreativiteten och tillvaratar handlingskraften hos medarbetare.

Juryns motivering:

Man har bidragit till nytänkande i en konservativ bransch och på ett kreativt sätt möjliggjort för konstruktiva och visionära samtal om hinder och möjligheter. Ett väl genomarbetat internevent med ett koncept som frigör kreativiteten och tillvaratar handlingskraften hos medarbetarna som lett till ett fantastiskt resultat på alla punkter.