Hur ser branschen på 2019 och vilka möjligheter och hot har vi framför oss? Vi har tittat i kristallkulan…

Nyårsklockorna har tystnat, granen är utkastad och julpyntet nerpackat. Med andra ord dags att på allvar ta sig an det nya året. Att utvecklingen för sponsring har sett gynnsam ut de senaste åren vet vi men vad kan vi förvänta oss av 2019?

För att få lite bättre grepp om det nya året har vi frågat några kända branschpersoner vad man tror blir de starkaste trenderna, den största utmaningen för branschen och hur det är med egna nyårslöften och mål för 2019. Svaren är olika men som en gemensam röd tråd ligger att både möjligheter och hot kommer att ligga i förmågan att vrida sponsring från traditionell och stationär till samhälls- och upplevelseinriktad. Skillnaderna mot andra marknadsdiscipliner – som de facto gjort att sponsring vuxit – riskerar annars att suddas ut och branschen skulle i så fall tappa några av sina viktigaste usp:ar.

Med det sagt – ta del av kloka branschmänniskors ord och fundera på hur du kan överföra det på dina egna sponsorskap, oavsett om du är sponsor eller rättighet.

 

Joel Pallvik är medgrundare och PR-strateg på Pack Train. Pack Train är en sponsringsbyrå specialiserad på datadriven analys, kreation, affärsutveckling och PR.

– Jag tror att vi bara skrapat på ytan gällande CSR och hållbar sponsring. Det är en disciplin som är här för att stanna. Under 2019 kommer vi se än mer genomtänkta initiativ som handlar om konkreta handlingar, olika verktyg för problemlösning och plattformar för ställningstaganden som är kopplade till samarbeten och sponsorskap. För idrotten – som attraherar merparten av sponsorpengarna – är en motor för samhällsnytta och det har sponsorerna börjat inse. Den rättighet som paketerar sin roll i samhället, sätter upp tydliga och mätbara mål och erbjuder aktiveringar som tränger igenom mediebruset kommer definitivt stå som vinnare. Många år framöver.

– Utmaningen är på samma tema: CSR och samhällsnytta. För sponsorernas del handlar det om att de måste bli bättre på att definiera syftet med sina samarbeten, sätta upp mätbara mål och inte minst sammanfläta sponsringen i den övriga marknadsstrategin. Och avsätta en rejäl slant för aktiveringar. De är A och O om man ska få ut någonting av sina sponsorskap som vilar på samhällsnytta. Har man ett tydligt syfte med sitt sponsorskap och en tydlig vision om vad man vill åstadkomma och hur man ska gå tillväga ser framtiden ljus ut. Men gör man inte denna hemläxa riskerar man att göra kulisskampanjer. Speciellt inom CSR.

– För rättigheternas del finns det flera utmaningar. Men framförallt måste de komma igång, på allvar, med sitt CSR-arbete. Vänta inte! En stor utmaning är att få med sig alla på tåget. När styrelsen, ledningen, sporten, supportrarna (om vi pratar klubblag) och de ideella krafterna är med på tåget blir det på riktigt. När det blir på riktigt får man mandat att utveckla nya rättigheter i rättigheten, man får tid att misslyckas och man får tid att ompröva. En annan utmaning för rättigheternas del är att de måste bli bättre på att jobba kontinuerligt med sina sponsorer under hela året och inte bara under kontraktsskrivningen.

– Nyårslöften är det mest ohållbara som finns och jag försöker bevara mig skammen att bryta ett nyårslöfte. Så inga nyårslöften. Däremot ska jag fortsätta lära mig mer, vilja mer och göra mer i min yrkesroll och för mina kunder. Och ta mer betalt. Det är dags nu.

 

Andreas Ottermark är vd på ISP, ett svenskt rättighetsbolag inom sports marketing som hjälper klubbar och förbund att paketera och utveckla och kapitalisera på sina kommersiella rättigheter samtidigt som man hjälper lokala, regionala och nationella företag att maximera effekterna av sponsring i sitt varumärkesarbete.

– När det gäller sports marketing kommer vi se ett ökat fokus på att skapa olika aktiveringar i anslutning till evenemangen, både rent fysiska men också i digitala kanaler. Framförallt aktiveringar som innehåller idrottens centrala värden som t.ex. engagemang, samarbete, gemenskap och rent spel. Värden som också och utvecklar många företags varumärken. Vi kommer även se ett fortsatt ökat fokus på samhällsengagerade aktiviteter utanför elitidrotten, på breddidrott och på ungdoms- och spontanidrottsevenemang.

– Att sprida kunskap om sponsringens effektivitet som kanal för framgångsrikt varumärkesarbete. Modern varumärkesforskning är entydig när det gäller sponsringens effekter och för oss som rättighetsbolag handlar det om att sprida den kunskapen också utanför den akademiska världen till alla som arbetar praktiskt med varumärken. Helt enkelt bli bättre på att påvisa affärsnyttan med sponsring.

– Mitt nyårslöfte på ett professionellt plan är att jag själv och ISP under 2019 ska fortsätta att utvecklas för att skapa större värden inom sports marketing. Dels för att skapa ökade resurser för svenskt idrottsliv men också ökade möjligheter för svenskt näringsliv. Det är vårt bidrag till att skapa ett bättre, friskare och mer uthålligt samhälle.

 

Mattias Walfridsson är VD för Heja! Heja! är en strategisk och kreativ kommunikationsbyrå inom brand experience. Man jobbar med kunder över hela landet och har med Umeå som bas jobbat med event, sponsring och varumärkessamarbeten sedan 2003. Heja! jobbar bl.a. med Gyllene Hjulet.

– Syftesdrivna lösningar hade en stark position redan förra året och de kommer att ta än mer plats i år. Sen kom mer vi att få se ett stort fokus på upplevelser med fler och bättre möjligheter för deltagarna att interagera och själva vara en del av upplevelsen. Det är fortfarande förvånansvärt många event som haft ett sändar- och mottagarperspektiv.

– Branschen har om möjligt aldrig varit svårare att definiera. Alla jobbar med upplevelser och allt ska vara en upplevelse. Och ser vi möjligen en upplevelsetrötthet runt hörnet?

– På Heja ser jag fram emot att jobba mer med kund under 2019, det ska bli ruskigt kul. På det privata planet siktar jag på att ta mig de nio milen från Sälen till Mora för andra gången sedan jag började åka skidor förra året. Jag siktar på en lite angenämare resa i år.

 

Anders Lindén är VD på Tango Brand Alliance AB. Tango är en strategisk rådgivningsbyrå inom Brand Alliances, dvs kommersiella samarbeten mellan två eller flera varumärken.

– Troligen fortsätter många med ett fokus på att arbeta mer hållbart och syftesdrivet. Det är fortfarande många företag som inte riktigt tagit itu med detta ”på riktigt” utan fortfarande bara gör goda gärningar i juletider. Det tänket kommer inte att hålla speciellt mycket längre för företag som vill överleva. Och ju större fokus det blir på detta område från sponsorernas sida, desto bättre måste också alla typer av säljande parter bli. Det gäller inte bara humanitär-/samhällsorganisationer utan minst lika viktigt är det att t ex idrotten arbetar med ett tydligare samhällsansvar.

– Med det helikopterperspektiv vi försöker hålla tror jag fortfarande den största utmaningen är att få företagen att hålla ihop sina sponsorsatsningar med ett tydligt tema över tid. Ska man nå effekt med sin sponsring måste målgruppen förstå varför man sponsrar. Om samarbetet känns långsökt eller ”köpt” kan satsningen helt slå tillbaka med negativ effekt. Känns det däremot naturligt, trovärdigt och relevant för målgruppen ökar effekten exponentiellt. Ska man nå framgång på det senare viset så måste projektet/temat vara en tydlig plattform som kommuniceras i lämpliga kanaler.

– Vi på Tango kommer att fortsätta verka för högre kunskap och nya insikter i vår bransch bl a genom de utbildningar, workshops och trendspaningar som vi genomför. Kan vi dessutom få våra uppdragsgivare att arbeta mer strategiskt och långsiktigt i sina samarbetsprojekt ser vi det som en stor framgång.

 

Daniel Björklund är byråchef på MKTG Sverige. MKTG är Dentsu Aegis Networks affärsområde inom experiential marketing. Inom detta område är MKTG fullservicebyrå inom strategisk rådgivning sponsring, event marketing och action/retail.

– Det som kommer påverka våra projekt mest är ett ökat fokus på teknikintegrering där vi kommer se de första projekten där röststyrning/AI verkligen kommer ta plats jämte i kölvattnet av GDPR 2018 hur vi nu kan bygga data med eventen när lagstiftningen i sig är implementerad. Under 2019 tror jag fokus kommer att ligga på värderingsdrivna kampanjer. 2019 domineras av vinterevenemangen i Åre/Östersund (där landslagen redan har markerat ställning i ett par frågor), festivalerna med Lollapalooza som nytt flagship jämte Dam VM i fotboll och här kommer vi se stora satsningar på att ”ta ställning” och göra skillnad. Inget ”nytt nytt” med andra ord men spännande utveckling av trender som funnits med oss under 2018 också.

– Branschen mår ju i sig utmärkt så jag ser mer möjligheter än utmaningar. Så den största av alla stora möjligheter handlar helt klart om den ”nya spelmarknaden”. Regelverket som nu aktiverades från första januari öppnar en helt ny värld för alla bolag kopplade till vår bransch. Det finns både styrkor och svagheter men solklart är att denna bransch kommer öka sina investeringar i sponsring och event med 1000%-tals procent med allt vad det innebär.

– Jag har lovat mig dyrt och heligt att se till att jag har tid och får tid att inspireras och hämta kreativt bränsle från andra marknader och case som vågat göra det där lilla extra. Min fördel är att vi har verksamhet i 21 länder och det görs fantastiska saker därute som bara väntar på att landa på vår marknad med en rejäl lokal MKTG twist. Så löftet är att minst en gång i veckan kika på vad en kollega gjort, ringa denne någon och bara prata om det roligaste som finns – riktigt vass experiential marketing.

 

 

Av: Mats Ehrlemark