Hej Ellika Mårtensson på World Childhood Foundation!

Vilken är din roll i organisationen?

– Jag är affärsansvarig för företagsrelationer och i år har jag jobbat 15 år för denna fantastiska organisation.

Beskriv kort Childhood och vad ni gör?

– Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Vi söker proaktivt upp individer och initiativ som kan tillföra nya idéer och metoder för att förhindra våld mot barn. Eldsjälar som precis som vi drivs av visionen att alla barn har rätt till en barndom fri från våld, exploatering och sexuella övergrepp.

Vilka är dessa till exempel?

– Våra projektpartners kan vara allt ifrån ett forskarteam i Skövde som utvecklar

ett digitalt brädspel som ska stärka barns motståndskraft till spanare i Kambodja som skaffar bevis mot utländska förövare. Tillsammans med våra partners utvecklar vi innovativa lösningar och metoder, och vi driver på för ökad kunskap och förändrat beteende i vår hjärtefråga. Målet med vårt arbete är att varje krona vi investerar ska ge så långsiktig och hållbar förändring för barn som möjligt. De projekt vi stödjer ska kunna spridas och skalas upp.

I år är det 20 år sedan Drottning Silvia grundade Childhood, vad har ni åstadkommit sedan ni startade?

– Sedan vi grundades 1999 har över tusen projekt förverkligats i Sverige och utomlands. Listan över vad vi har lyckats åstadkomma blir lång, allt ifrån de tusentals barn som fått en tryggare uppväxt och tillgång till trygga vuxna, nya lagar som stiftats som utgår från barnets bästa till innovativa lösningar för att öka tryggheten på nätet och stoppa trafficking inom resande och turism.

Hur har arbetet med organisationen förändrats genom åren?

– Med de globala 2030 målen som antogs i FN 2015 har världen för första gången satt som mål att stoppa alla former av våld mot barn. Det innebär en nollvision också för sexuella övergrepp. Inget enda barn ska behöva utsättas. Sett ur Childhoods 20-åriga perspektiv är det ett fantastiskt framsteg. Sexuella övergrepp mot barn har gått från att vara ett osynligt, nedtystat och alltför ofta förnekat problem till att vara något vi erkänner och gemensamt pratar om och lovar att stoppa.

Hur ser upplägget ut vad gäller sponsring?

– Childhoods verksamhet finansieras till största delen av företag. Men vi ställer också krav på våra partnerföretag, bland annat att de ska dela vår vision och värderingar. Det finns olika nivåer av partnerskap beroende på hur mycket företaget har möjlighet att stödja oss med och hur långsiktigt de vill att partnerskapet ska vara. Utifrån det, skräddarsyr vi sedan tillsammans med företaget ett partneravtal som passar oss båda.

– I så stor mån som möjligt skapar vi också gemensamma aktiviteter vilket kan vara allt från en gemensam debattartikel eller ett seminarium under Almedalsveckan till en frukostföreläsning på kontoret, en stegtävling för personalen, försäljning av en produkt, ett kundevent eller verklig förändring i kampen med att skydda barn från våld och övergrepp.

Hur skulle du beskriva intresset bland företag för att sponsra Childhood?

– Just nu ser vi ett ökat intresse från företag att samarbeta med oss. Vår fråga är aktuell inte minst i kölvattnet av #metoo. Vår fråga är nu talbar och tystnaden är äntligen bruten. Många vittnar om att övergreppen skett i barndomen. Childhoods långa arbete med lösningar på hur vi förebygger våld och övergrepp tror jag attraherar. 1 av 5 barn i Sverige har enligt en undersökning* utsatts för sexuellt övergrepp någon gång i sin barndom. Detta tror jag också gör att vår fråga känns ännu mer relevant för många och kan engagera en bredare målgrupp än tidigare.

Ser du någon ny trend kopplat till sponsring?

– Många företag har tagit ett större ansvar för sina CSR och hållbarhetsfrågor och har en tydligare strategi för vad deras engagemang ska leda till. Det blir viktigt för företagen att hitta en organisation som stämmer med deras värdegrund.

– Under dessa 20 år vår organisation har funnits har vi kommit en lång väg bort ifrån att bara byta logotyper med varandra. Vi talar nu partnerskap och om brand activation och brand alliances, istället för sponsring. Oavsett vilken ingång företagen har i partnerskapet så upplever jag att de vill vara mer personliga, gå djupare in i frågorna och skapa långsiktiga relationer.

 

 

*Siffran en av fem kommer från en undersökning gjord av Stiftelsen Allmänna Barnhuset som frågat ett representativt urval av närmare 6 000 gymnasieelever om deras erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering