“Hela 80% av besökarna hade efter mässan fått en mer positiv bild vår kunds fokus på hållbarhet”

Med bidraget Svenska Fönster Nordbygg kammade Sture Exhibitions & Events och Svenska Fönster hem två guld i kategorierna “Årets Hantverk” och “Årets Expo”. Hör Robert Rönnlund, projektledare på Sture Exhibitions & Events, berättar om hur de tog guld för sina gröna skogar.

“På en tuff marknad med utländska aktörer och fönster av fossila material ville Svenska Fönsters flytta fram sin position som en hållbar och innovativ fönsterleverantör med sina rötter och produktion i det skogsrika Hälsingland. Därför skapade vi en monter med vår råvara, den Hälsingska skogen med dess stämning och atmosfär, på Nordbygg 2018. Med tallar, mossa, stenar och rinnande vatten, samt skogens dis, doft, ljud och ljus byggde vi mässans mest omtalade monter och överträffade alla våra mål.”

 

Hej Robert, hur kändes det att vinna hela två guld i två olika kategorier?
– Att få stå på scenen tillsammans med vår kund Svenska Fönster och ta in vad det innebär kan bara beskrivas som magiskt! Här har vi fått ett enormt förtroende från vår kund vad gäller såväl design som genomförande – att det lönade sig dubbelt känns extra bra! Jag vet inte om vi har tagit in detta fullt ut än. Det är extra roligt i år när vårt branschförbund för första gången bjudits in till Gyllene Hjulet jämte de eventbyråer som vi länge arbetat sida vid sida med.

 

Robert Rönnlund, projektledare på Sture Exhibitions & Events

Berätta kort om ert vinnarbidrag!
– Svenska Fönster ville differentiera sina produkter genom att prata om råvaran – furu från Hälsinglands skogar. Relationen till kunderna var viktiga inslag, liksom plats för utbildning och umgänge. Förutom en stor tvåvåningsmodul med bar och konferensytor byggde vi en skog! Den största utmaningen var att få skogen att förmedla en känsla och inte se ut som en sorglig utställning för plastgranar, gränsen till det är ganska tunn. Svenska Fönster har ett genomgående helhetstänk som vi som leverantör hanterat i alla steg.

Hur lyckades ni med att förmedla en känsla av riktig skog?
– Elva stycken träd levererades med grenarna separerade från stocken och monterades samman av arborister på plats. Marken täcktes med mossa från finska avverkningsplatser, ett avancerat ljusprogram simulerade solens spel i skogsgläntor med skymning som sammanföll med after work i montern för inbjudna kunder. Skogsljud, bland annat från 36 olika fågelarter, spelades i bakgrunden och skogen utsöndrade doft. Skogen som tema genomsyrade allt, från inbjudningarna som skickades till kunder till de snacks som serverades i baren.

Vilken roll hade du i ert vinnarbidrag?
– Jag som projektledare vill understryka att detta var en teaminsats från början till slut, när den är som bäst. Kärnan i teamet bestod förutom mig av vår designer, vår produktionsledare och självklart de engagerade beställarna på Svenska Fönster. Vi på Sture är bortskämda med duktiga kollegor som gärna ger sitt yttersta när tillfälle ges; snickare, grafiker och monterbyggare fick verkligen chansen att visa vad de går för. Våra tekniker bidrog i allra högsta grad tillsammans med arborister och andra inhyrda specialister. Man ska inte heller glömma mässans personal – utan deras duktiga truckförares engagemang hade bygget försvårats väsentligt.

Juryn bedömde ju bland annat bidragen efter “effekt i resultatet”, hur såg det ut för ert bidrag?
– Intrycket från skogen blev bestående hos kunderna, hela 80% av besökarna hade efter mässan fått en mer positiv bild av Svenska Fönsters fokus på miljö och hållbarhet. Dessutom gav mässan direkt utväxling i kraftigt ökat antal offertförfrågningar på miljömärkta produkter. Uppföljningarna visade ett stort antal positiva kommentarer. Här behöver vi också nämna monterpersonalen som med sin stora kunnighet i efterhand av många nämnts som en viktig del i upplevelsen. Det roligaste var nästan att Stockholmsmässan hörde av sig till Svenska Fönster för att gratulera till montern; Nordbygg är Sveriges största mässa, om man sticker ut här, då sticker man verkligen ut.

Vilka var de främsta faktorerna till att ert bidrag vann, enligt dig?
– Svenska Fönsters mod och förtroende tillsammans med ett optimalt team-work!