”- När jag hade hela ekvationen klar för mig så sa jag både till kund och internt att vi kommer vinna Gyllene Hjulet med Take The Lead! ”

Intervju med vinnarna av Gyllene Hjulet 2018 i kategorin Årets Event B2B

Hallå där Rasmus Jakobsson, Business Advisor / Founder på Nine Yards.

Berätta lite kort om uppdraget, vad var syftet och målet? 
– Uppdraget handlade egentligen om att nå ut till slutkunderna, byggproffs, på deras hemmamarknader och göra 10 olika mässor med hjälp av XL-BYGGs leverantörer/samarbetspartners. Dock ville vi lite mer..

Behoven av att kunna kvantifiera företags insatser och investeringar ökar allt mer på en hårt konkurrensutsatt marknad. Med konceptet Take the Lead gick vi från traditionella mässor med kvantitet i fokus till kvalitativa, affärsdrivna möten med mätbart resultat, på riktigt!

Med hjälp av 13 försäljningschefer samlade vi in historisk data kring försäljningsvärde och konverteringsgrader vid ett andra möte. Vi tittade på hur mycket en ny kund i snitt handlar för på ett år och hur många potentiella kunder som konverteras till köpare efter ett andra möte. Därför skapades konceptet ”Take the Lead”  -Ett koncept där mötesplatsen handlar om affärsdrivna, kvalitativa och mätbara möten.

Vad var syftet och målet?
– Syftet va att fortsätta på ett redan framgångsrikt sätt bygga XL-BYGG´s varumärke internt, hos kunder men även hos leverantörerna och därmed stärka relationerna och skapa en plattform för framtida affärer.
Målet var att utifrån den totala investeringen på 5,2 milj kr skapa en förutsatt försäljning på ca 19 miljoner för att täcka både investeringen och ge en god avkastning.

Att skapa totalt 420 kvalitativa och affärsdrivna möten där man genom historisk data kunde påvisa resultat i försäljning i kronor, enbart av XL-BYGG ON TOUR isolerat. Att kunna påvisa en ökad relation till XL-BYGG´s varumärke och bygghandlare.

Vilken har varit den största utmaningen?
– Den största utmaningen va att få alla inblandade parter att förstå hur smart upplägget med Take The Lead faktiskt var, både innan och under hela roadshowen då det var väldigt mycket människor som var inblandade från alla aktörer. En kedja är inte starkare än svagaste länk. Det handlar om att göra sitt jobb på riktigt, The whole Nine Yards, och kunna urskilja riktigt intresserade byggare och boka upp för ett andra möte. Och det gick ju!

När kände du att ”yes – nu är vi hemma med konceptet!”?
– Det var när jag efter mycket tänkande och även trycktestande av idéerna hos mina kollegor som jag till slut hittade ett trovärdigt sifferunderlag som jag fick från de som verkligen vet; Försäljningscheferna hos de 13 leverantörerna.  Av dem fick vi vad värdet är på en ny köpande kund och konverteringsgraden till köpande kund vid ett andra möte. Med denna ekvationen gånger antal leads fick vi till ett reellt resultat som kunde mätas, på riktigt.
När jag hade hela ekvationen klar för mig så sa jag både till kund och internt att vi kommer vinna Gyllene Hjulet med Take The Lead!

Varför, tror du, är ni årets vinnare i event B2B?
– Man har i många år pratat om vikten av att kunna mäta investeringar och resultat. Men hittills har dessa mätningar varit ganska tunna. Man har mätt antal likes i sociala medier, höjt engagemang efter diverse genomförande, antal träffar av olika slag men egentligen aldrig kunnat påvisa ett resultat som är på riktigt, vilket i slutändan är det som räknas i den kommersiella världen. Normalt sett så jobbar de flesta av oss med beteende och attitydförändring för att kunna skapa ett hållbart resultat över tid, detta kräver dock tid och det går normalt sett inte med enstaka tomtebloss. Det måste ligga en tydlig strategi bakom. Nu lyckades vi trots allt göra detta men fortsatt utifrån XL-BYGG´s uttalade generella syften, mål och övergripande strategi. Dessutom vill jag rikta ett stort tack till juryn som gjorde sitt jobb på riktigt och verkligen bedömde utifrån satta kriterier. Det är ganska lätt att man blir ”blown away” av fyrverkerier och tekniskt häftiga lösningar eller liknande för att mest imponera.

Några sista ord?
– Vi syns nästa år och då hoppas jag stå på scenen igen.

Se bidraget och juryns motivering här 

Foto: Rasmus Jakobsson, Nine Yards